Дръжка за врата

Информация и Цена:

Алуминиева дръжка за врата, двустранна.
Между двете части и стъклото има гумени шайби, които предпазват стъклото от нараняване и уплътняват. Удобна и стабилна.

Формула за Рамка

Дължина(см) + Широчина(см)
+ = лв

Готова Формула

Дължина(см) + Широчина(см)
+ = лв

Формула за Рамка

Дължина(см) + Широчина(см)
+ = лв

Формула за Мебелни Врати

Дължина(см) + Широчина(см)
+ = лв