Насрещник MINIMAL

Информация и Цена:

Магнитен насрещник MINIMAL.
Насрещника се използва при бравите от модел MEDIANA POLARIS
Предимството при него е, че при затваряне, магнитния насрещник придърпва езика, с това не се налага да се използва дръжката.
Монтажа става посредством винтовете в касата.
Цена: Сив: 8.50 лв./бр.
Никел: 10.00 лв./бр.

Формула за Рамка

Дължина(см) + Широчина(см)
+ = лв

Готова Формула

Дължина(см) + Широчина(см)
+ = лв

Формула за Рамка

Дължина(см) + Широчина(см)
+ = лв

Формула за Мебелни Врати

Дължина(см) + Широчина(см)
+ = лв