Насрещник

Информация и Цена:

Насрещник
Насрещника се използва за бравите модел MEDIANA EVOLUTION.
Цена: Накрайник без език N/1: Никел 2.70 лв.
Накрайник с език N/2: Никел 2.70 лв.
Накрайник с език N/3: Никел 2.70 лв.

Формула за Рамка

Дължина(см) + Широчина(см)
+ = лв

Готова Формула

Дължина(см) + Широчина(см)
+ = лв

Формула за Рамка

Дължина(см) + Широчина(см)
+ = лв

Формула за Мебелни Врати

Дължина(см) + Широчина(см)
+ = лв